Förordningar i nätbutiken

§ 1

Preliminära bestämmelser

 1. Internet shop Standidesk, tillgänglig på internetadressen
  https://standidesk.com oraz https://standidesk.com , drivs av Damian Bezak som driver ett företag under namnet Standidesk Damian Bezak, in i det centrala registret och information om ekonomisk aktivitet (CEIDG) som förvaras av ekonomiministeren, NIP 6222699564, REGON 302669040.

2. Dessa föreskrifter riktar sig till både konsumenter och företagare som använder butiken och definierar reglerna för användning av onlinebutiken samt reglerna och proceduren för att ingå säljavtal med kunden på distans via butiken.

 

§ 2

definitioner

 1. konsumenten - En fysisk person som ingått ett avtal med säljaren som en del av affären, vars ämne inte är direkt relaterat till sin verksamhet eller yrkesverksamhet.
 2. försäljaren - en fysisk person som driver ett företag under företagets namn Standidesk Damian Bezak, in i det centrala registret och information om ekonomisk aktivitet (CEIDG) som förvaras av ekonomiministeren, NIP 6222699564, REGON 302669040
 3. klient - Enhet som gör inköp via affären.
 4. entreprenör - En fysisk person, en juridisk person och en organisationsenhet som inte är en juridisk person, vars särskilda lag ger rättslig kapacitet, utför i eget namn en ekonomisk verksamhet som använder butiken.
 5. Sklep - Online-butik som drivs av Säljaren på Internetadressen https://standidesk.com oraz https://standidesk.com.
 6. Avståndskontrakt - ett kontrakt som ingås med kunden som en del av ett organiserat system för att ingå distansavtal (som en del av butiken), utan att parterna samtidigt är närvarande fysiskt, med enbart användning av ett eller flera distanskommunikationer till och med ingåendet av kontraktet.
 7. förordningar - dessa butiksbestämmelser.
 8. beställa - Kundens testamente deklareras via beställningsformuläret och syftar direkt till att ingå ett produktförsäljningsavtal eller produkter med säljaren.
 9. Konto - kundkonto i butiken, den innehåller data från kunden och information om beställningar som han har lagt i butiken.
 10. Registreringsformulär - En blankett som finns tillgänglig i Store, vilket möjliggör skapandet av ett konto.
 11. Beställningsformuläret - ett interaktivt formulär tillgängligt i butiken som gör att du kan göra en beställning, särskilt genom att lägga till produkter i kundvagnen och definiera villkoren i försäljningsavtalet, inklusive leverans- och betalningsmetod.
 12. Koszyk - ett element i butikens programvara där de produkter som valts för inköp är synliga, och det är också möjligt att bestämma och ändra den angivna beställningen, i synnerhet kvantiteten av produkterna.
 13. Produkt - en rörlig vara / tjänst tillgänglig i butiken som är föremål för försäljningsavtalet mellan kunden och säljaren.
 14. Försäljningsavtal - Produktförsäljningsavtal ingått eller ingått mellan kunden och säljaren via onlinebutiken. Försäljningsavtalet innebär också - enligt Produktens egenskaper - ett kontrakt för tillhandahållande av tjänster och ett kontrakt för specifikt arbete.

§ 3

Kontakt med butiken

 1. Säljarens adress: ul. Kazimierza Wielkiego 5d lok. 203
 2. Säljarens e-postadress: Stöd@standidesk.com
 3. Säljarens telefonnummer: +48 605 64 54
 4. Säljarens bankkontonummer 42 1090 1854 0000 0001 3483 7043
 5. Kunden kan kommunicera med säljaren med hjälp av de adresser och telefonnummer som anges i detta stycke.
 6. Kunden kan kommunicera per telefon med säljaren mellan 9:16 och XNUMX:XNUMX på vardagar.

§ 4

Tekniska krav

För att använda Butiken, inklusive att se Butikens sortiment och beställa produkter, måste du:

 1. terminalenhet med tillgång till Internet och en webbläsare som Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox
 2. ett aktivt e-postkonto (e-post),
 3. aktiverade cookies.

§ 5

Allmän information

 1. Säljaren, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, är inte ansvarig för eventuella störningar, inklusive avbrott i butikens funktion, orsakade av force majeure, olagliga handlingar från tredje part eller oförenlighet i onlinebutiken med kundens tekniska infrastruktur.
 2. Att visa butikens sortiment kräver inte att du skapar ett konto. Att lägga beställningar av kunden för produkter i butikens sortiment är möjligt antingen efter att du har skapat ett konto i enlighet med bestämmelserna i § 6 i föreskrifterna eller genom att tillhandahålla nödvändiga person- och adressuppgifter för att beställningen kan slutföras utan att skapa ett konto.
 3. Priserna i affären ges i polska zlotys och är bruttopriser (inklusive moms).
 4. Det slutliga (slutliga) beloppet som kunden ska betala består av priset för produkten och leveranskostnaden (inklusive avgifter för transport, leverans och posttjänster), som kunden informeras om på butikens webbplats vid beställning. , inklusive när man uttrycker sin vilja att vara bunden av försäljningsavtalet.
 5. När det gäller ett avtal som omfattar en prenumeration eller tillhandahållande av tjänster under en obestämd period är det slutliga (slutliga) priset det totala priset inklusive alla betalningar för avvecklingsperioden.
 6. När föremålet för avtalet inte medger rimlig bedömning av det slutliga (slutliga) priset i förväg, information om hur priset beräknas samt avgifter för transport, leverans, posttjänster och andra kostnader kommer att tillhandahållas i butiken i produktbeskrivningen.

§ 6

Skapa ett konto i butiken

 1. För att skapa ett konto i butiken måste du fylla i registreringsformuläret. Det är nödvändigt att ange följande data: Namn, Efternamn, E-postadress, Lösenord.
 2. Att skapa ett konto i butiken är gratis.
 3. Logga in på kontot görs genom att ange inloggning och lösenord som anges i registreringsformuläret.
 4. Kunden har valet när som helst, utan att ange någon anledning och utan att ådra sig
  Av denna anledning, ta bort kontot genom att skicka en lämplig begäran till säljaren, särskilt via e-post eller skriftligt till de adresser som anges i § 3.

§ 7

Regler för beställning

För att göra en beställning:

 1. logga in på butiken (valfritt);
 2. välj den produkt som är föremål för beställningen och klicka sedan på knappen "Lägg i kundvagn" (eller motsvarande);
 3. logga in eller använd alternativet att lägga en beställning utan registrering;
 4. om alternativet att lägga en beställning utan registrering har valts - fyll i beställningsformuläret genom att ange detaljerna för ordermottagaren och adressen till vilken produkten ska levereras, välj typ av försändelse (leveranssätt för produkten ), ange fakturadata, om den skiljer sig från mottagarens uppgifter,
 5. klicka på knappen "Beställ och betal"
 6. välj en av de tillgängliga betalningsmetoderna och, beroende på betalningsmetod, betala för ordern inom en viss period, med förbehåll för § 8 punkt 3.

§ 8

Leverans och betalningsmetoder erbjuds

 1. Kunden kan använda följande leverans- eller hämtningsmetoder för den beställda produkten:
  1. Budleverans
 2. Kunden kan använda följande betalningsmetoder:
  1. Betalning via banköverföring till säljarens konto
  2. Elektroniska betalningar (stöds av tpay.com)
 3. Detaljerad information om leveranssätt och acceptabla betalningsmetoder finns på butikens webbplats.

§ 9

Genomförande av försäljningsavtalet

 1. Slutförandet av försäljningsavtalet mellan kunden och säljaren sker efter att kunden har gjort en beställning med hjälp av beställningsformuläret i webbutiken i enlighet med § 7 i föreskrifterna.
 2. Efter att beställningen har gjorts bekräftar säljaren omedelbart mottagandet och accepterar samtidigt beställningen för utförande. Bekräftelse på mottagande av ordern och dess acceptans för genomförande sker genom att skicka kunden ett lämpligt e-postmeddelande till kundens e-postadress som tillhandahålls vid beställningen, som åtminstone innehåller säljarens deklaration om mottagande av ordern och dess acceptans för genomförande och bekräftelse av ingående av försäljningsavtalet. Vid mottagande av ovanstående e-postmeddelande från kunden ingås ett försäljningsavtal mellan kunden och säljaren.
 3. Om kunden väljer:
  1. betalning via banköverföring, elektroniska betalningar, är kunden skyldig att göra betalningen inom 3 kalenderdagar från datumet för försäljningsavtalet - annars annulleras beställningen.
 1. Produkten kommer att sändas av säljaren inom den tid som anges i beskrivningen (med förbehåll för punkt 5 i detta avsnitt), på det sätt som kunden valt vid beställningen.
 1. Om du beställer produkter med olika leveransdatum är leveransdatum det längsta angivna datumet.

B Vid beställning av produkter med olika leveranstider har kunden möjlighet att begära leverans av produkterna i delar eller leverans av alla produkter efter att hela beställningen har slutförts.

 1. Starten av perioden för leverans av produkten till kunden räknas enligt följande:
  1. Om kunden väljer betalningsmetod via banköverföring, elektroniska betalningar - från dagen för kreditering av säljarens bankkonto.

9. Produktleverans sker endast i Polen.

§ 10

Rätten att säga upp avtalet

 1. Konsumenten kan säga upp sig från försäljningsavtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning.
 2. Tidsgränsen som anges i sek. 1 börjar med att produkten levereras till konsumenten eller en annan person än den transportör som han har utsett.
 3. I fallet med ett avtal som innehåller många produkter som levereras separat, i satser eller i delar, det datum som anges i punkt 1 körs från leveransen av den sista varan, satsen eller delen.
 4. I fallet med ett avtal som består i regelbunden leverans av produkter under en viss period (prenumeration), det datum som anges i punkt 1 kör från omfamningen
  i besittning av det första.
 5. Konsumenten kan säga upp avtalet genom att lämna en deklaration till säljaren
  vid återkallelse från avtalet. För att uppfylla tidsfristen för att återkalla avtalet räcker det med att konsumenten skickar ett uttalande innan denna period löper ut.
 6. Uttalandet kan skickas med traditionell post eller via e-post genom att skicka meddelandet till Säljarens e-postadress-Säljarens kontaktuppgifter anges i § 3. Uttalandet kan också lämnas på formuläret, ett exemplar av detta bifogad som bilaga 1 till dessa föreskrifter och en bilaga till lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, men det är inte obligatoriskt.
 7. Om konsumenten skickar deklarationen via e-post, ska säljaren omedelbart skicka konsumenten till den e-postadress som tillhandahålls av konsumentbekräftelsen på mottagandet av deklarationen om återkallelse från avtalet.
 8. Konsekvenser av återkallelse från avtalet:
 1. Vid återkallelse från ett distansavtal ska avtalet anses ogiltigt.
 2. Vid återkallelse från avtalet ska säljaren omedelbart återvända till konsumenten, senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av konsumentens uttalande om återkallelse från avtalet, alla betalningar som han gjort, inklusive kostnader för leverans varorna, med undantag för extra kostnader som följer av den leveransmetod som konsumenten har valt. annat än den billigaste standardleveransmetoden som säljaren erbjuder.
 3. Återbetalningen kommer att göras av säljaren med samma betalningsmetoder som användes av konsumenten i den ursprungliga transaktionen, såvida inte konsumenten uttryckligen har accepterat en annan lösning som inte kommer att innebära några kostnader för honom.
 4. Säljaren kan hålla tillbaka ersättningen tills produkten har mottagits tillbaka eller tills bevis på att den har returnerats till honom, beroende på vad som inträffar först.
 5. Konsumenten ska skicka tillbaka produkten till säljarens adress för retur, dvs. Standidesk, ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski med kommentaren "sklep firmowy Sklejka-Eko SA" omedelbart, senast 14 dagar från datumet,
  där han informerade säljaren om återkallelsen från avtalet. Tidsfristen hålls om konsumenten skickar tillbaka produkten innan 14-dagarsperioden löper ut.
 6. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att returnera produkten, inklusive kostnaderna för att returnera produkten, om produkten på grund av dess art inte kunde lämnas
  skickas tillbaka med posten som vanligt.
 7. Konsumenten är endast ansvarig för minskningen av produktens värde som härrör från
  använda den på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.

10. Rätten att ångra ett distansavtal har inte rätt till konsumenten i förhållande till avtalet:

 1. där tjänsteman är en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt konsumentens specifikation eller för att tillgodose hans individuella behov,
 2. där tjänsteman är en vara vars engångsanvändning orsakar permanenta och irreversibla spår av användning
 3. där föremålet för tjänsten är ett föremål som levereras i en förseglad förpackning, som efter öppnandet av förpackningen inte kan returneras på grund av hälsoskydd eller hygienskäl, om förpackningen öppnades efter leverans,
 4. där tjänsteman är en vara som försämras snabbt eller har kort hållbarhet,
 5. för tillhandahållande av tjänster, om säljaren helt har tillhandahållit tjänsten med uttryckligt samtycke från konsumenten, som informerades innan tjänsten påbörjades att han efter att ha utfört tjänsten av säljaren kommer att förlora rätten att ångra sig från Överenskommelsen,
 6. där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på den finansiella marknaden som säljaren inte har kontroll över och som kan inträffa före tidsfristen för att återkalla avtalet,
 7. där tjänsten är föremål som efter leverans, på grund av sin natur, är oskiljaktigt kopplade till andra artiklar,
 8. för leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett konkret medium, om prestationen började med konsumentens uttryckliga samtycke innan tidsfristen för att återkalla avtalet och efter att ha informerat säljaren om förlusten av rätten att ångra avtalet,

§ 11

Reklamation och garanti

 1. Försäljningsavtalet omfattar nya produkter.
 2. Vid fel på de varor som köps av säljaren har kunden rätt att göra ett klagomål baserat på bestämmelserna om garanti i civillagen.
 3. Klagomål ska lämnas skriftligt eller elektroniskt till adresserna till säljaren som anges i dessa föreskrifter.
 4. Det rekommenderas att inkludera i klagomålet, bl.a. en kort beskrivning av felet, omständigheterna (inklusive datumet) för dess inträffande, detaljer om kunden som lämnar in klagomålet och kundens begäran
  på grund av en defekt i varan.
 5. Säljaren kommer att besvara klagomålet omedelbart, senast inom 14 dagar, och om han inte gör det inom denna period anses det som att kundens begäran var befogad.
 6. Varor som skickas som en del av reklamationsförfarandet ska skickas till följande adress: Standidesk, ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski med kommentaren "Sklejka-Eko SA firmabutik"
 7. Om en garanti har beviljats ​​för produkten, information om den,
  liksom dess innehåll, kommer att inkluderas i beskrivningen av produkten i butiken.

§ 12

Utom domstol sätt att hantera klagomål och rättelse

 1. Detaljerad information om möjligheten att använda av konsumenten
  utomstående metoder för att hantera klagomål och gottgörelse samt reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns på kontoren och på webbplatser för poviat (kommunala) konsumentombudsmän, sociala organisationer vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd, Voivodeship Inspectorates av handelsinspektion och på följande internetadresser för Office Competition och konsumentskydd: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php och http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsumenten har följande exempel på användningsmöjligheter
  från utanför domstolens metoder för att hantera klagomål och rättelse:
 1. Konsumenten har rätt att ansöka hos en permanent vänlig konsumentdomstol, som avses i art. 37 i lagen av den 15 december 2000 om handelskontroll (Journal of Laws från 2014, punkt 148, i dess ändrade lydelse), med en begäran om att lösa en tvist till följd av avtalet som ingåtts med säljaren.
 2. Konsumenten har rätt att ansöka hos provinsinspektören för handelskontrollen, i enlighet med art. 36 i lagen av den 15 december 2000 om handelskontroll (Journal of Laws från 2014, punkt 148, i dess ändrade lydelse), med en begäran om att inleda medlingsförfaranden angående minnet av tvisten mellan konsumenten och säljaren.
 3. Konsumenten kan få gratis assistans för att lösa en tvist mellan honom och säljaren, även med gratis assistans från en konsumentombudsmann (kommunal) eller en social organisation vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd (inklusive konsumentförbundet, sammanslutningen av polska konsumenter) .

§ 13

Personuppgifter i onlinebutiken

 1. Administratören för personuppgifter om kunder som samlats in via onlinebutiken är säljaren.
 2. Kundernas personuppgifter som samlas in av administratören via onlinebutiken samlas in för att genomföra försäljningsavtalet, och om kunden samtycker - även för marknadsföringsändamål.
 3. Mottagarna av personuppgifterna för kunderna i onlinebutiken kan vara:
 1. För en kund som använder onlinebutiken med leveransmetod med post eller bud, tillhandahåller administratören kundens insamlade personuppgifter till den valda operatören eller mellanhanden som utför sändningen på begäran av administratören.
 2. För en kund som använder onlinebutiken med elektroniska betalningsmetoder eller med ett betalkort, tillhandahåller administratören kundens samlade personuppgifter till den utvalda enheten som betjänar ovanstående betalningar i onlinebutiken.

4. Kunden har rätt att få tillgång till sina uppgifter och rätta dem.

5. Att lämna ut personuppgifter är frivilligt, men underlåtenhet att lämna de personuppgifter som anges i förordningarna som är nödvändiga för att ingå ett försäljningsavtal leder till oförmåga att ingå detta kontrakt.

§ 14

Slutbestämmelser

1. Avtal som ingås via onlinebutiken ingås på polska.

2. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra föreskrifterna av viktiga skäl, det vill säga: lagändringar, förändringar i betalnings- och leveranssätt - i den utsträckning dessa förändringar påverkar genomförandet av bestämmelserna i dessa föreskrifter. Säljaren kommer att informera kunden om varje ändring minst 7 dagar i förväg.

3. I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska allmänt tillämpliga bestämmelser i polsk lag gälla, särskilt: civillagen; lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster; lagen om konsumenträttigheter, lagen om skydd av personuppgifter.

4. Kunden har rätt att använda utomrättsliga medel för att hantera klagomål och rättelse. För detta ändamål kan han lämna in ett klagomål via EU ODR -onlineplattformen som finns på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.