Πολιτική απορρήτου του καταστήματος Standidesk.pl

https://standidesk.com

("Κατάστημα")

Αγαπητέ χρήστη!

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητό σας και θέλουμε να αισθάνεστε άνετα ενώ χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Επομένως, παρακάτω παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Κατάστημά μας. Αυτές οι πληροφορίες ετοιμάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον GDPR, δηλαδή τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων.


 Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων ("Διαχειριστής")

ΝΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΖΑΚ, επιχειρηματίας που διευθύνει μια επιχείρηση με το όνομα Standidesk Damian Bezak, εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Μητρώο και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα που τηρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης και Οικονομικών, NIP 6222699564, αριθμός REGON 302669040, ul. Kazimierza Wielkiego 5δ / 203, 61-863 Πόζναν


 Προσωπικά δεδομένα και απόρρητο

Εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα σας ζητηθεί να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, σχετικά με τη λειτουργία του Καταστήματος και την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό ("Υπηρεσίες").

Σκοπός της επεξεργασίας:

Ανάλογα με το τι αποφασίζετε να κάνετε, μπορεί να είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται στο Κατάστημα
 • Εκπλήρωση των παραγγελιών σας
 • Άμεσο μάρκετινγκ των προσφερόμενων υπηρεσιών, εκτός από το ενημερωτικό δελτίο
 • Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου

Η βάση για την επεξεργασία

Σύμβαση πώλησης ή ενέργειες που έγιναν κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψή της (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR)

 Νομική υποχρέωση που μας δεσμεύει, π.χ. σχετικά με τη λογιστική (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ)

 Η συγκατάθεσή σας εκφράζεται στο Κατάστημα - εάν αποφασίσετε να την εκφράσετε (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)

 Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ή ενέργειες που έγιναν κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψή της (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR)

 Το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τον προσδιορισμό, τη διερεύνηση ή την υπεράσπιση οποιουδήποτε δυνατού

αξιώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

 Το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ) που αποτελείται από:

 • δημιουργία προφίλ για σκοπούς μάρκετινγκ
 • επεξεργασία δεδομένων για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς
 • έρευνα ικανοποίησης πελατών

Παροχή δεδομένων:

Εθελοντική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης.

Η επίδραση της μη παροχής δεδομένων:

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο παρέχονται τα δεδομένα:

 • δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στο Κατάστημα
 • καμία δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του καταστήματος
 • δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών στο Κατάστημα
 • καμία δυνατότητα λήψης πληροφοριών σχετικά με προσφορές ή ειδικές προσφορές που προσφέρονται στο Κατάστημα

Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης:

 • οποτεδήποτε
  Η επεξεργασία δεδομένων έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας παραμένει νόμιμη.

 Δημοσίευση περιεχομένου στο κατάστημα

Εάν αποφασίσετε να αφήσετε ένα σχόλιο στο Κατάστημα - το περιεχόμενό του ενδέχεται να δημοσιευτεί στο Κατάστημα. Το ίδιο ισχύει και για άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε στο Κατάστημα.

Ορισμένα από τα δεδομένα σας, όπως:

 • Νίκος
 • όνομα

θα είναι ορατό σε άλλους χρήστες του Καταστήματος.


 Προφίλ

Ως μέρος του Καταστήματος, μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτόματα ορισμένο περιεχόμενο στις ανάγκες σας, δηλ. Το προφίλ, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε από εσάς. Πριν κάνουμε προφίλ βάσει των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις:

 • έχει νομικές επιπτώσεις σε εσάς,
 • επηρεάζοντας εσάς με παρόμοιο σημαντικό τρόπο,

θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η επεξεργασία δεδομένων έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας παραμένει νόμιμη.


 Περίοδος επεξεργασίας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μόνο για την περίοδο κατά την οποία θα έχουμε νομική βάση, δηλαδή έως:

 η νομική υποχρέωση που μας υποχρεώνει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας θα πάψει να μας δεσμεύει
 θα σταματήσει η δυνατότητα διεκδίκησης απαιτήσεων που σχετίζονται με τη σύμβαση που έχουν συνάψει το Κατάστημα από τα Μέρη
 θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, εάν ήταν η βάση του
 η ένστασή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει αποδεκτή - εάν η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας ήταν το νόμιμο συμφέρον του διαχειριστή ή εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

- ανάλογα με το τι ισχύει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και τι θα συμβεί το αργότερο.


 Ασφάλεια δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε οργανωτικά και τεχνικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης της σύνδεσης με πιστοποιητικό SSL.


 Οι δυνάμεις σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:

 πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 διορθωσε τα
 διαγραφή
 περιορισμούς επεξεργασίας
 μεταφορά δεδομένων σε άλλο διαχειριστή

Και επίσης ο νόμος:

 να υποβάλλετε αντικείμενο ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

 • για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας - με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, βάσει του άρθρου. 6 δευτ. 1 αναμμένο f GDPR (δηλ. για νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο διαχειριστής), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων - εάν ισχύει,
 • εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.
Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται παράνομα, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.


 Μπισκότα

Το Κατάστημά μας, όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies (cookies). Αυτά τα αρχεία:

 • αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής σας (υπολογιστής, τηλέφωνο κ.λπ.)
 • Σας δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του Store
 • μην αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επιλογές του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή:

 • διαγράψτε τα cookies
 • αποκλείστε τη χρήση των cookies στο μέλλον

Σε αυτό το Κατάστημα, τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να θυμάστε πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρία σας
 • στατιστικός
 • εμπορία
 • κοινή χρήση των λειτουργιών του καταστήματος

Για να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαβάσετε τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα πατώντας το πλήκτρο F1 στο πρόγραμμα περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε σχετικές συμβουλές στις ακόλουθες υποσελίδες, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

 Firefox
 Chrome
 σαφάρι
 Internet Explorer / Microsoft Edge

Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αυτό σημαίνει ότι συναινείτε στη χρήση τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στη Wikipedia.


 Εξωτερικές υπηρεσίες / Παραλήπτες δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εξωτερικών οντοτήτων στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν τα δεδομένα σας. Παρακάτω είναι μια λίστα αυτών των οντοτήτων:

 η οντότητα που παραδίδει τα αγαθά

 πάροχος πληρωμών

 • PayPal
 • TPay.com

 ο πάροχος λογισμικού χρειάστηκε για τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
 πάροχος φιλοξενίας
 πάροχος λογισμικού που διευκολύνει τη λειτουργία μιας επιχείρησης (π.χ. λογιστικό λογισμικό)
 οντότητα που παρέχει σύστημα αλληλογραφίας
 λογιστικό γραφείο
 μια οντότητα που διευκολύνει τη βελτιστοποίηση του καταστήματος
 οντότητα που παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ
 σελίδες κοινωνικής δικτύωσης


 Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Θέλετε να ασκήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ή μήπως θέλετε απλώς να ρωτήσετε για κάτι που σχετίζεται με την Πολιτική απορρήτου μας;

Γράψτε στη διεύθυνση e-mail: υποστήριξη@standidesk.com