Předpisy internetového obchodu

§ 1

Předběžná ustanovení

 1. internetový obchod Standidesk, dostupné na internetové adrese
  https://standidesk.com oraz https://standidesk.com , provozuje Damian Bezak, který podniká pod jménem Standidesk Damian Bezak, zapsaný do centrálního registru a informací o ekonomické činnosti (CEIDG) vedeného ministrem hospodářství, NIP 6222699564, REGON 302669040.

2. Tyto předpisy jsou určeny spotřebitelům i podnikatelům využívajícím obchod a definují pravidla používání internetového obchodu, jakož i pravidla a postup pro uzavírání prodejních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu.

 

§ 2

definice

 1. spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím smlouvu jako součást Obchodu, jejíž předmět není přímo spojen s její obchodní nebo profesní činností.
 2. prodejce - fyzická osoba podnikající pod jménem společnosti Standidesk Damian Bezak, zapsaný do centrálního registru a informací o ekonomické činnosti (CEIDG) vedeného ministrem hospodářství, NIP 6222699564, REGON 302669040
 3. zákazník - jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.
 4. podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž samostatný zákon přiznává právní způsobilost, vykonává ve vlastním jménu hospodářskou činnost, která využívá obchod.
 5. Prodejna - internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese https://standidesk.com oraz https://standidesk.com.
 6. Smlouva na dálku - smlouva uzavřená se zákazníkem jako součást organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy.
 7. Předpisy - tyto skladové předpisy.
 8. Vaše objednávka - prohlášení zákazníka o záměru předložené prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji výrobku nebo produktů s prodávajícím.
 9. Účet - zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které v obchodě zadal.
 10. Registrační formulář - formulář dostupný v obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.
 11. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který vám umožňuje zadat objednávku, zejména přidáním produktů do košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.
 12. košík - součást softwaru Store, ve kterém jsou výrobky, které jste si vybrali pro nákup, viditelné a je také možné určit a upravit danou objednávku, zejména množství produktů.
 13. Produkt - movitá věc / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 14. Prodejní smlouva - Kupní smlouva na produkt uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupní smlouvou se také rozumí - podle vlastností Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva na konkrétní dílo.

§ 3

Kontakt s obchodem

 1. Adresa prodávajícího: ul. Kazimierza Wielkiego 5d lok. 203
 2. E-mailová adresa prodejce: Podpěra, podpora@standidesk.com
 3. Telefonní číslo prodávajícího: +48 605 64 54 04
 4. Číslo bankovního účtu prodávajícího 42 1090 1854 0000 0001 3483 7043
 5. Zákazník může s Prodávajícím komunikovat pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.
 6. Zákazník může v pracovní dny komunikovat telefonicky s Prodávajícím mezi 9:16 a XNUMX:XNUMX.

§ 4

Technické požadavky

Chcete-li používat obchod, včetně prohlížení sortimentu obchodu a zadávání objednávek na produkty, potřebujete:

 1. koncové zařízení s přístupem na internet a webovým prohlížečem, jako je Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox
 2. aktivní e-mailový účet (e-mail),
 3. povolené cookies.

§ 5

Obecné informace

 1. Prodávající v plném rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za přerušení, včetně přerušení fungování obchodu, způsobené vyšší mocí, neoprávněnými kroky třetích osob nebo nekompatibilitou internetového obchodu s technickou infrastrukturou zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek na Produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanovením § 6 Řádu, nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících provedení Objednávky bez vytvoření Účtu.
 3. Ceny v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubými cenami (včetně DPH).
 4. Konečná (konečná) částka, kterou má zákazník zaplatit, se skládá z ceny za produkt a nákladů na doručení (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby), o kterých je zákazník při zadávání objednávky informován na stránkách obchodu při zadávání objednávky, včetně vyjádření. vůle být vázána prodejní smlouvou.
 5. V případě smlouvy zahrnující předplatné nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečná (konečná) cena celková cena včetně všech plateb za účetní období.
 6. Pokud povaha předmětu dohody neumožňuje, podle uváženého úsudku, předem vypočítat částku konečné (konečné) ceny, informace o způsobu, jakým bude cena vypočtena, jakož i o poplatcích za dopravu, doručení, poštovní služby a další náklady, budou v obchodě poskytnuty. v popisu produktu.

§ 6

Vytvoření účtu v obchodě

 1. Chcete -li si zřídit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné poskytnout následující údaje: Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, Heslo.
 2. Vytvoření účtu v obchodě je zdarma.
 3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v registračním formuláři.
 4. Zákazník má možnost kdykoli, bez udání důvodu a bez vzniku
  z tohoto důvodu odeberte účet zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidla pro umístění objednávek

Za účelem zadání objednávky:

 1. přihlásit se do obchodu (volitelné);
 2. vyberte Produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko "Přidat do košíku" (nebo ekvivalent);
 3. přihlaste se nebo využijte možnost zadání objednávky bez registrace;
 4. pokud byla vybrána možnost zadání objednávky bez registrace - vyplňte objednávkový formulář zadáním údajů o objednávce příjemce a adresy, na kterou má být produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení produktu), zadejte údaje na faktuře, pokud se liší od údajů příjemce,
 5. klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“
 6. zvolit jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby zaplatit za objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou ustanovení § 8 odst. 3.

§ 8

Nabízené způsoby doručení a platby

 1. Zákazník může použít následující způsoby doručení nebo přijetí objednaného produktu:
  1. Doručení kurýrem
 2. Zákazník může použít následující způsoby platby:
  1. Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího
  2. Elektronické platby (podporováno tpay.com)
 3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných platebních metodách lze nalézt na webových stránkách Obchodu.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadal objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s ustanovením § 7 předpisů.
 2. Po zadání Objednávky Prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k provedení. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k provedení se uskuteční zasláním Zákazníka příslušným e-mailem na jeho e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a její přijetí k provedení a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po přijetí výše uvedeného e-mailu zákazníkem je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
 3. Pokud si zákazník zvolí:
  1. platba bankovním převodem, elektronické platby, je zákazník povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů ode dne kupní smlouvy - v opačném případě bude objednávka zrušena.
 1. Produkt bude prodávajícím odeslán ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 této části) způsobem, který si zákazník zvolil při zadávání objednávky.
 1. Pokud si objednáte Produkty s odlišnou dodací lhůtou, je datum dodání nejdelší dané datum.

V případě objednání Produktů s odlišnou dodací lhůtou má Zákazník možnost po dokončení celé objednávky požádat o dodání Produktů po částech nebo o dodání všech Produktů.

 1. Počátek období pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:
  1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronické platby - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

9. Dodání produktu probíhá pouze v Polsku.

§ 10

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta uvedená v odst. 1 písm. XNUMX začíná dodáním produktu spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné než dopravce.
 3. V případě dohody, která se vztahuje na mnoho produktů dodávaných samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od dodání poslední položky, dávky nebo součásti.
 4. V případě Smlouvy, která spočívá v pravidelném dodávání Produktů po stanovenou dobu (předplatné), datum uvedené v odstavci 1 běží z objetí
  v držení první věci.
 5. Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit podáním prohlášení Prodávajícímu
  při odstoupení od Smlouvy. Ke splnění lhůty pro odstoupení od Smlouvy stačí, aby Spotřebitel zaslal prohlášení před uplynutím této lhůty.
 6. Prohlášení lze zaslat klasickou poštou nebo e-mailem zasláním prohlášení na e-mailovou adresu prodávajícího-kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Prohlášení lze také podat na formuláři, jehož vzor je přiloženo jako příloha 1 těchto předpisů a příloha k zákonu ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, ale není povinné.
 7. V případě zaslání prohlášení spotřebitele elektronicky, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem.
 8. Účinky odstoupení od dohody:
 1. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
 2. V případě odstoupení od smlouvy se prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli, nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které provedl, včetně nákladů na doručení, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem. jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím.
 3. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel v původní transakci, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 4. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do obdržení Produktu zpět nebo do doby, než mu bude předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 5. Spotřebitel by měl zaslat produkt zpět na adresu prodávajícího pro vrácení, tj. Standidesk, ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski s anotací „sklep firmowy Sklejka-Eko SA“ okamžitě, nejpozději do 14 dnů od data,
  ve kterém informoval Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud spotřebitel odešle produkt zpět do 14 dnů.
 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud vzhledem k jeho povaze nemohl být Produkt ponechán
  zasláno zpět poštou jako obvykle.
 7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Produktu, které z toho vyplývá
  používat jej jiným způsobem, než jaký byl nezbytný k určení povahy, vlastností a fungování produktu.

10. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá vůči Spotřebiteli nárok ve vztahu ke Smlouvě:

 1. ve kterém je předmětem služby nevyrobená položka, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 2. ve kterém je předmětem služby předmět, jehož jednorázové použití způsobuje trvalé a nevratné stopy používání
 3. ve kterém předmětem služby je zboží dodané v uzavřených obalech, které po otevření obalu nelze vrátit z hygienických nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání,
 4. u nichž je předmětem služby položka, která podléhá rychlému poškození nebo má krátkou dobu použitelnosti,
 5. za poskytování služeb, pokud Prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby Prodávajícím pozbude právo odstoupit od dohoda,
 6. kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 7. ve kterých jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání,
 8. pokud jde o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy,

§ 11

Reklamace a záruka

 1. Smlouva o prodeji zahrnuje nové produkty.
 2. V případě vady zboží zakoupeného od prodávajícího má zákazník právo podat reklamaci na základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku.
 3. Reklamace by měla být podána písemně nebo e-mailem na adresy prodávajícího uvedené v tomto řádu.
 4. Doporučuje se zahrnout do stížnosti mimo jiné stručný popis závady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, podrobnosti o zákazníkovi, který stížnost podal, a žádost zákazníka
  z důvodu vady zboží.
 5. Prodávající odpoví na stížnost okamžitě, nejpozději do 14 dnů, a pokud tak neučiní v této lhůtě, má se za to, že žádost klienta byla považována za oprávněnou.
 6. Zboží zaslané v rámci reklamačního řízení je třeba zaslat na následující adresu: Standidesk, ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski s anotací „firemní obchod Sklejka-Eko SA“
 7. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm,
  stejně jako jeho obsah bude zahrnut v popisu produktu v obchodě.

§ 12

Metody mimosoudního posuzování stížností a opravných prostředků

 1. Podrobné informace o možnosti použití spotřebitelem
  mimosoudní způsoby vyřizování stížností a náprav, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách povátských (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, sociálních organizací, jejichž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, inspektoráty vojvodství obchodní inspekce a na následujících internetových adresách úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Spotřebitel má následující příklady použití
  mimosoudní způsoby řešení stížností a nápravy:
 1. Spotřebitel má právo obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (věstník zákonů z roku 2014, položka 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s prodávajícím.
 2. Spotřebitel je oprávněn podat žádost u provinčního inspektora obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (věstník zákonů z roku 2014, položka 148, ve znění pozdějších předpisů), se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.
 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to také za použití bezplatné pomoci poviatského (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů).

§ 13

Osobní údaje v internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající.
 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné administrátorem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí - také pro marketingové účely.
 3. Příjemci osobních údajů zákazníků online obchodu mohou být:
 1. V případě zákazníka, který používá internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytne správce na požádání správce vybrané osobní údaje zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který zásilku provádí.
 2. V případě zákazníka, který používá internetový obchod s metodou elektronických plateb nebo platební kartou, poskytne správce osobní údaje zákazníka shromážděné vybrané osobě provozující výše uvedené platby v internetovém obchodě.

4. Zákazník má právo přístupu ke svým údajům a jejich opravu.

5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu.

§ 14

Závěrečná ustanovení

1. Dohody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavřeny v polštině.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Pravidel z důležitých důvodů, tj. Ze: změn v zákonech, změn v platebních a doručovacích metodách - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Pravidel. O každé změně bude Prodávající informovat Zákazníka nejméně 7 dní předem.

3. Ve věcech, na které se nevztahují tato nařízení, se použijí obecně použitelná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitelů, zákon o ochraně osobních údajů.

4. Zákazník má právo použít mimosoudní prostředky k vyřizování stížností a nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.