Zásady ochrany osobních údajů obchodu Standideskpl

https://standidesk.com

("Ukládat")

Vážený uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při používání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech pro zpracování vašich osobních údajů a souborů cookie, které náš obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na GDPR, tj. Obecné nařízení o ochraně údajů.


 Správce osobních údajů („správce“)

DAMIAN BEZAK, podnikatel podnikající pod jménem Standidesk Damian Bezak, zapsaný do centrálního registru a informací o ekonomické činnosti vedených ministrem rozvoje a financí, NIP 6222699564, číslo REGON 302669040, ul. Kazimierza Wielkiego 5d / 203, 61-863 Poznaň


 Osobní údaje a soukromí

Pokud hodláte zřídit uživatelský účet a využívat naše služby, budete požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme pro níže uvedené účely, související s fungováním Obchodu a poskytováním služeb v něm nabízených („Služby“).

Účel zpracování:

Podle toho, co si vyberete, to může být:

 • Poskytování služeb nabízených v Obchodě
 • Vyplnění vašich objednávek
 • Přímý marketing nabízených služeb, kromě zpravodaje
 • Zasílání zpravodaje

Základ pro zpracování

Kupní smlouva nebo opatření přijatá na základě vaší žádosti k jejímu uzavření (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR)

 Právní závazek, který je pro nás závazný, např. V souvislosti s účetnictvím (čl.6 odst.1 písm. C) GDPR)

 Váš souhlas vyjádřený v Obchodě - pokud se jej rozhodnete vyjádřit (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR)

 Smlouva o poskytování služeb nebo opatření přijatá na základě vaší žádosti k jejímu uzavření (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR)

 Náš oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem zjištění, vyšetřování nebo obrany jakéhokoli možného

nároky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 Náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívající v:

 • profilování pro marketingové účely
 • zpracování dat pro analytické a statistické účely
 • průzkum spokojenosti zákazníků

Poskytování údajů:

Dobrovolné, ale v některých případech může být nutné uzavřít smlouvu.

Důsledek neposkytnutí údajů:

V závislosti na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

 • žádná možnost registrace v Obchodu
 • žádná možnost využívat služby Obchodu
 • žádná možnost nakupovat v obchodě
 • žádná možnost přijímat informace o akcích nebo speciálních nabídkách nabízených v Obchodě

Možnost odvolat souhlas:

 • kdykoli
  Zpracování dat, dokud svůj souhlas nezrušíte, zůstává zákonné.

 Zveřejňování obsahu v obchodě

Pokud se rozhodnete zanechat komentář v Obchodu - jeho obsah může být v Obchodu zveřejněn. Totéž platí pro další obsah, který zveřejňujete v Obchodě.

Část vašich údajů, například:

 • nick
 • název

bude viditelný pro ostatní uživatele Obchodu.


 Profilování

V rámci Obchodu můžeme automaticky přizpůsobit určitý obsah vašim potřebám, tj. Profilování, pomocí vámi poskytnutých osobních údajů. Než provedeme profilování, na základě kterého budou přijímána rozhodnutí:

 • mít na vás právní účinky,
 • ovlivňuje vás podobně významným způsobem,

požádáme vás o váš souhlas.

Pamatujte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování dat, dokud svůj souhlas nezrušíte, zůstává zákonné.


 Období zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou budeme mít právní základ, tj. Do:

 právní povinnost, která nás zavazuje ke zpracování vašich údajů, nás přestane zavazovat
 možnost uplatnění nároků souvisejících se smlouvou uzavřenou Obchodem Stranami zanikne
 odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud to bylo jeho základem
 vaše námitka proti zpracování vašich osobních údajů bude přijata - pokud byl základem pro zpracování vašich údajů oprávněný zájem správce nebo pokud byly údaje zpracovány pro přímý marketing, včetně profilování.

- podle toho, co je v daném případě použitelné a co se stane nejpozději.


 Zabezpečení dat

Při zpracování vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými zákony, včetně šifrování připojení pomocí certifikátu SSL.


 Vaše síly

Máte právo požádat:

 přístup k vašim osobním údajům
 Opravit je
 vymazání
 omezení zpracování
 přenos dat jinému správci

A také zákon:

 kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:

 • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací - ve vztahu ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 s 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných správcem), včetně profilování na základě těchto ustanovení - je -li to relevantní,
 • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem

Kontaktujte nás, pokud chcete uplatnit svá práva.
Pokud máte pocit, že vaše údaje jsou zpracovávány nezákonně, můžete podat stížnost orgánu dozoru.


 sušenky

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv cookies (cookies). Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítač, telefon atd.)
 • umožňují vám mimo jiné využívat všechny funkce obchodu
 • neměňte nastavení svého zařízení

Použitím příslušných možností prohlížeče můžete kdykoli:

 • mazat cookies
 • blokovat používání cookies v budoucnu

V tomto obchodě se soubory cookie používají k následujícím účelům:

 • zapamatování informací o vaší relaci
 • statistický
 • marketing
 • sdílení funkcí obchodu

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je ve svém prohlížeči deaktivovat, můžete použít soubor nápovědy prohlížeče. Informace o tomto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Relevantní tipy navíc najdete na následujících podstránkách, v závislosti na prohlížeči, který používáte:

 Firefox
 chróm
 safari
 Internet Explorer / Microsoft Edge

Pokud v nastavení prohlížeče používání cookies nezakážete, znamená to, že s jejich používáním souhlasíte. Více informací o cookies najdete na Wikipedii.


 Externí služby / Příjemci dat

Používáme služby externích subjektů, do kterých mohou být vaše data přenesena. Níže je uveden seznam těchto entit:

 subjekt dodávající zboží

 poskytovatel plateb

 • PayPal
 • TPay.com

 poskytovatel softwaru potřebný k provozování online obchodu
 poskytovatel hostingu
 poskytovatel softwaru, který usnadňuje podnikání (např. účetní software)
 subjekt poskytující poštovní systém
 účetní kancelář
 entita, která usnadňuje optimalizaci obchodu
 subjekt poskytující marketingové služby
 sociální sítě


 Kontaktujte správce

Chcete uplatnit svá práva týkající se osobních údajů?

Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi zásadami ochrany osobních údajů?

Napište na e-mailovou adresu: Podpěra, podpora@standidesk.com